TLC hyrcenter


Vi på TLC hyrcenter arbetar i och med EU:s nya allmänna dataskyddsförordning, för att anpassa vår verksamhet efter de nya villkoren och reglerna som gäller hanteringen av kund- och leverantörsuppgifter.   Vi analyserar och inventerar våra uppgiftsregister och har inlett ett kontinuerligt arbete för att i framtiden säkerställa att vår […]

Information om GDPR